ИЗБОР НА ФИРМА ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, С.ТОПОЛИ, ОБЩИНА ВАРНА

ОУ „Христо Смирненски“ обявява процедура за набиране на оферти за Ремонт на покрив на ОУ „Христо Смирненски“, с.Тополи, Община Варна.

  • Срокът за набиране на оферти е от 12.08.2022г. до 16.00 часа на 18.08.2022г.
  • Място на подаване – сградата на ОУ „Христо Смирненски“, с.Тополи, Община Варна, ул.“Райко Панчелиев“ № 3а

ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ