Старото име на село Тополи е Инджекьой. Селото е основано през XIX в. от изселници от Беломорска и Одринска Тракия, които са прогонени от родните си места от османските власти.

Данни за наличието на селище на територията на днешно Тополи имаме още от времето на древните траки. На хълма Клисе баир при изкопни работи са открити множество керамични съдове и предмети от бита. Открити са и предмети с гръцки произход, което говори за търговски и социални контакти с гръцките колонисти. На землището на днешния екарисаж е открита тракийска могила-гробница.

По време на Първата българска държава група прабългари се установяват край неголямото езеро „Кайнака“ поради наличието на прясна вода. Днес при разкопаване на околните лозя лесно се намират фрагменти на съдове от бита на прабългарина. Керамиката от прабългарски тип е рядка и затова старото селище представлява интерес за историците.

Сведенията за селището от времето на Втората българска държава са твърде оскъдни, което предполага, че землището е било изоставено. През 1828 г., по време на Руско-турска война, Варна и районът около нея попадат под руска власт за две години. През същата година е направена карта на района, където за пръв път се споменава името Инджекьой. Селото е описано като дълго и изтеглено по ос, състоящо се от 30 къщи и няколко чифлика.

Изселници от Тракия идват на вълни през XIX в. и се заселват в територията на т.нар Старо село, а през 70-те години на ХХ в. идват преселниците от с. Аспарухово.

ИСТОРИЯ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“