twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
23 дек.

Старото име на село Тополи е Инджекьой. Селото е основано през XIX в. от изселници от Беломорска и Одринска Тракия, които са прогонени от родните си места от османските власти. Данни за наличието на селище на територията на днешно Тополи имаме още от времето на древните траки. На хълма Клисе баир при изкопни работи са открити множество...