Изтегли-Образец-Документ

Заявление-за-отсъствие-на-ученик-по-семейни-причини-15-дни-за-учебна-година word file

Заявление-за-отсъствие-на-ученик-по-семейни-причини-15-дни-за-учебна-година PDF file

Заявление прием/записване на ученик

Декларация за информирано съгласие за ученици до 16 години за участие в олимпиада/състезание

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование

Училищна документация