Олимпиади и национални състезания

МАТЕМАТИКА

Математика без граници – олимпиада

Резултати от втория кръг на турнира „Математика без граници“

БЕЛ

Резултатите на участниците от 5. и 6. клас в областния кръг на ученическата олимпиада по бълграски език и литература са публикувани на сайта на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ – Варна, раздел Олимпиади.

https://www.sueovarna.com/olimpiadi24/rezultati_BEL_obl_5.pdf

https://www.sueovarna.com/olimpiadi24/rezultati_BEL_obl_6.pdf

Дeкларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание