twitter
rss

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites
11 ян.

През първите десетина години след заселването си през 1879 година, въпреки изключително тежкото материално положение, тополчани успяват да извършат две важни неща – откриват училище през 1882 година  и строят параклис. Докато втората дейност има значение само за обединяване на селяните, събрани от селата на Лозенградско, то първата дейност-откриване на училище , заслужава нашето внимание.

През 1882 година  в селото пристига 18-годишният Добри Николов Узунов, роден и живеещ до тогава в с.Орун бейли, Лозенградско. Завършил е прогимназия в Лозенград. Младежът се наема да учи селските деца-изкопават землянка близо до сградата на днешното читалище. През 1913 година довежда семейството си и част от своите съселяни – орунбейлийци. Почива в с.Тополи през 1934 г.

Кои са били учители след него не се знае, но землянката продължила да се ползва за училище докато селяните построят нова сграда.

Новата сграда била ниска и дълга , а покривът само гредоред. Намирала се в двора на днешната църква. Сградата била преградена на две помещения. В едното се помещавало училището, а  другото се ползвало като църква. В тази сграда се провеждали учебни занятия до 1916 година.

След 1903 година населението на с.Тополи  се увеличава с идването на втората вълна преселници, старата училищна сграда не може да поеме всички деца и за това селяните се готвят да строят ново училище. Така през 1917 година откриват  Новото училище .

Коментарите са изключени за История на ОУ „Христо Смирненски“

Hit Counter provided by Skylight